فروشگاه قدیم
100NF-1210 نمایش بزرگتر

100NF-1210

موجود در انبار

خازن 100 نانو فاراد SMD-1210 سایز

ریال 11,317

حداقل تعداد سفارش خرید برای محصول عبارت است 5

مشخصات

پکیج1210