Ferrite

0 بررسی ها
3,388 ریال
موجود
فریت بید 1206
0 بررسی ها
2,589 ریال
موجود
فریت بید 120 اهم SMD سایز 0805
0 بررسی ها
4,840 ریال
موجود
فریت بید 6 میلی متری
0 بررسی ها
1,748 ریال
موجود
فریت بید 240 اهم SMD سایز 0603
0 بررسی ها
4,659 ریال
موجود
فریت بید 4 میلی متری
0 بررسی ها
1,682,610 ریال
موجود
هسته  تیروئیدی با قطر خارجی 63 میلیمتر و ضخامت 27 میلیمتر پودر آهن دست دوم
0 بررسی ها
576,019 ریال
موجود
هسته  تیروئیدی T157-26 با قطر خارجی 40 میلیمتر و ضخامت 15 میلیمتر
0 بررسی ها
776,589 ریال
موجود
هسته  تیروئیدی با قطر خارجی 45 میلیمتر و ضخامت 16 میلیمتر
0 بررسی ها
1,812,042 ریال
موجود
هسته تیروئیدی با قطر خارجی 73 میلیمتر و ضخامت 13 میلیمتر
0 بررسی ها
7,865 ریال
موجود
هسته تیروئیدی FM10با قطر خارجی 10 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر
0 بررسی ها
37,521 ریال
موجود
هسته تیروئیدی با قطر خارجی 12 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر
0 بررسی ها
335,138 ریال
ناموجود
هسته تیروئیدی T130-26 با قطر خارجی 33 میلیمتر وقطر داخلی 19 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر
0 بررسی ها
155,798 ریال
موجود
هسته فریت تیروئیدی قطر خارجی 30 میلیمتر و ضخامت 7 میلیمتر
0 بررسی ها
28,475 ریال
موجود
هسته فریت بشکه ای سایز 9*12
0 بررسی ها
126,500 ریال
موجود
هسته  تیروئیدی AT94-26 قطر خارجی 24 میلیمتر و ضخامت 8 میلی متر
0 بررسی ها
124,852 ریال
موجود
هسته فریت میله ای با قطر خارجی 10 میلیمتر
0 بررسی ها
375,352 ریال
ناموجود
هسته فریت تیروئیدی با قطر خارجی 35 میلیمتر و ضخامت 15 میلیمتر
0 بررسی ها
906,021 ریال
ناموجود
هسته تیروئیدی با قطر خارجی 50 میلیمتر و ضخامت 20 میلیمتر
0 بررسی ها
178,042 ریال
موجود
هسته تیروئیدی  T106-26با قطر خارجی 27 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر
0 بررسی ها
60,500 ریال
موجود
هسته تیروئیدی T68-26 با قطر خارجی 18 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن