DIODES/دیودها

0 بررسی ها
41,046 ریال
موجود
زینر 3.3V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
22,356 ریال
موجود
پل دیود گرد 2 آمپر
0 بررسی ها
7,825 ریال
موجود
ديود يک طرفه 10V
0 بررسی ها
4,200 ریال
موجود
Nدیود ژرمانیم 50V-50MA
0 بررسی ها
2,970 ریال
موجود
دیود 1000V-1A
0 بررسی ها
2,500 ریال
موجود
دیود زینر 0.5 وات 10 ولت SMD
0 بررسی ها
3,700 ریال
موجود
دیود زینر 10 ولت 1 وات
0 بررسی ها
121,631 ریال
موجود
دیود فست (شاتکی) 45V-30A
0 بررسی ها
41,046 ریال
موجود
زینر 3.6V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
7,825 ریال
موجود
دیود خازنی 56P 17V 50MHZ
0 بررسی ها
98,368 ریال
موجود
پل دیود شانه ای 10A-1000V
0 بررسی ها
7,825 ریال
موجود
ديود يک طرفه 12V
0 بررسی ها
15,803 ریال
موجود
دیود خازنی VHF SI-VARICAP-DIODE
0 بررسی ها
1,760 ریال
موجود
دیود SMD دیود M7
0 بررسی ها
2,500 ریال
موجود
دیود زینر 0.5 وات 12 ولت SMD
0 بررسی ها
2,012 ریال
موجود
دیود زینز 10 ولت 1/2 وات
0 بررسی ها
3,865 ریال
موجود
دیود زینر 11 ولت 1 وات
0 بررسی ها
278,738 ریال
موجود
دیود فست (شاتکی) 45V-30A
0 بررسی ها
33,000 ریال
موجود
زینر 5.1V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
7,825 ریال
موجود
دیود خازنی 68P 17V 50MHZ
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن