DIODES/دیودها

0 بررسی ها
45,150 ریال
موجود
زینر 3.3V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
26,500 ریال
موجود
پل دیود گرد 2 آمپر
0 بررسی ها
8,607 ریال
موجود
ديود يک طرفه 10V
0 بررسی ها
4,620 ریال
موجود
Nدیود ژرمانیم 50V-50MA
0 بررسی ها
3,200 ریال
موجود
دیود 1000V-1A
0 بررسی ها
2,750 ریال
موجود
دیود زینر 0.5 وات 10 ولت SMD
0 بررسی ها
4,070 ریال
موجود
دیود زینر 10 ولت 1 وات
0 بررسی ها
110,000 ریال
موجود
دیود فست (شاتکی) 45V-30A
0 بررسی ها
45,150 ریال
موجود
زینر 3.6V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
8,607 ریال
موجود
دیود خازنی 56P 17V 50MHZ
0 بررسی ها
108,205 ریال
موجود
پل دیود شانه ای 10A-1000V
0 بررسی ها
8,607 ریال
موجود
ديود يک طرفه 12V
0 بررسی ها
17,383 ریال
موجود
دیود خازنی VHF SI-VARICAP-DIODE
0 بررسی ها
1,850 ریال
موجود
دیود SMD دیود M7
0 بررسی ها
2,750 ریال
موجود
دیود زینر 0.5 وات 12 ولت SMD
0 بررسی ها
2,500 ریال
موجود
دیود زینز 10 ولت 1/2 وات
0 بررسی ها
4,251 ریال
موجود
دیود زینر 11 ولت 1 وات
0 بررسی ها
268,000 ریال
موجود
دیود فست (شاتکی) 45V-30A
0 بررسی ها
36,300 ریال
موجود
زینر 5.1V  ولت  5W  وات
0 بررسی ها
8,607 ریال
موجود
دیود خازنی 68P 17V 50MHZ
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن