Solid Electrolytic CAP

Solid Electrolytic CAP
0 بررسی ها
99,317 ریال
موجود
خازن الکترولیتی جامد خشک 1000 میکرو فاراد 16 ولت
0 بررسی ها
44,060 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 100 میکرو فاراد 16 ولت
0 بررسی ها
74,320 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت
0 بررسی ها
66,891 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 220 میکرو فاراد 16 ولت
0 بررسی ها
76,912 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 330 میکرو فاراد 16 ولت
0 بررسی ها
66,000 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 470 میکرو فاراد 16 ولت
0 بررسی ها
74,800 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 470 میکرو فاراد 25 ولت
0 بررسی ها
59,455 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 560 میکرو فاراد 4 ولت
0 بررسی ها
60,500 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 680 میکرو فاراد 4 ولت
0 بررسی ها
58,969 ریال
موجود
خازن الکترولیتی خشک 680 میکرو فاراد 6.3 ولت
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن