سوکت رله

160,000 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه پهن برای رله های صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
169,439 ریال
موجود
سوکت رله 14 پایه پهن برای رله های صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
153,912 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه  برای رله های کتابی صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
143,000 ریال
موجود
سوکت رله 5 پایه  برای رله های کتابی صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
230,000 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه پهن برای رله های صنعتی 
230,000 ریال
موجود
سوکت رله 14 پایه پهن برای رله های صنعتی 
550,000 ریال
موجود
سوکت رله کتابی 8 پایه ریلی
230,000 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه باریک برای رله های صنعتی 
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن