MKT CAP

0 بررسی ها
169,400 ریال
موجود
خازن ام کاتی 100 نانو فاراد 1600 ولت MKT
0 بررسی ها
17,545 ریال
موجود
خازن ام کاتی 100 نانو فاراد 275 ولت  ,400VDCفاصله بین پایه ها 15mm
0 بررسی ها
7,865 ریال
موجود
خازن ام کاتی 100 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
7,480 ریال
موجود
خازن ام کاتی 6.8 نانو فاراد 100 فاصله پایه ها 7MM
0 بررسی ها
7,278 ریال
موجود
خازن ام کاتی 10 نانو فاراد 63 ولت
0 بررسی ها
543,922 ریال
موجود
خازن 10 میکرو فاراد 250 ولت CROSSOVER
0 بررسی ها
19,965 ریال
موجود
خازن ام کاتی 22 نانو فاراد 1000 ولت فاصله پایه 15MM
0 بررسی ها
7,744 ریال
موجود
خازن ام کاتی 1 نانو فاراد 100 ولت فاصله پایه 5MM
0 بررسی ها
35,000 ریال
موجود
خازن ام کاتی 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT فاصله پایه 22mm
0 بررسی ها
27,830 ریال
موجود
خازن ام کاتی 1 میکرو فاراد 63 ولت فاصله پایه ها 10MM
0 بررسی ها
31,460 ریال
موجود
خازن ام کاتی 1 میکرو فاراد 100 ولت فاصله پایه ها 5MM
0 بررسی ها
7,278 ریال
موجود
خازن ام کاتی 2.2 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
10,285 ریال
موجود
خازن ام کاتی 220 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
16,940 ریال
موجود
خازن ام کاتی 220 نانو فاراد 275 ولت فاصله پایه ها 1.5CM
0 بررسی ها
9,680 ریال
موجود
خازن ام کاتی 220 نانو فاراد 63 ولت
0 بررسی ها
7,270 ریال
موجود
خازن ام کاتی 22 نانو فاراد 63 ولت
0 بررسی ها
8,470 ریال
موجود
خازن ام کاتی 3.3 نانو فاراد 63 ولت
0 بررسی ها
11,979 ریال
موجود
خازن ام کاتی 330 نانو فاراد 63 ولت مارک PILKOR فاصله پایه 5mm
0 بررسی ها
21,780 ریال
موجود
خازن ام کاتی 330 نانو فاراد 275 ولت فاصله بین پایه ها 15 میلیمتر و 23 میلیمتر
0 بررسی ها
8,470 ریال
موجود
خازن ام کاتی 33 نانو فاراد 63 ولت فاصله پایه 5MM
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن