RELAY/رله

0 بررسی ها
154,035 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه پهن برای رله های صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
0 بررسی ها
275,859 ریال
موجود
رله مینیاتوری 12VDC -دو کنتاکت 8 پین
0 بررسی ها
266,902 ریال
موجود
OptoMos Relay 350V-120mA
0 بررسی ها
154,035 ریال
موجود
سوکت رله 14 پایه پهن برای رله های صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
0 بررسی ها
358,539 ریال
موجود
Solid State Relay 600V-1.2A
0 بررسی ها
331,031 ریال
موجود
رله مینیاتوری 24VDC - یک رله 2 کنتاکت 2 آمپری با بوبین 5 ولت و 8 پین با طول 15 و عرض 8 و ارتفاع 9  میلیمتر می باشد .
0 بررسی ها
139,920 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه  برای رله های کتابی صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
0 بررسی ها
321,449 ریال
موجود
OptoMos Relay 350V-120mA
0 بررسی ها
275,859 ریال
موجود
رله مینیاتوری 5VDC -دو کنتاکت 8 پین
0 بررسی ها
130,000 ریال
موجود
سوکت رله 5 پایه  برای رله های کتابی صنعتی  جهت مونتاژ روی برد مدار چاپی
0 بررسی ها
400,000 ریال
موجود
رله 24 ولت 2 آمپر 4 پین -رله SSR (SOLID STATE RELAY)
0 بررسی ها
550,000 ریال
موجود
رله 12 ولت کتابی تک کنتاکت 16 آمپر 8 پین
0 بررسی ها
224,572 ریال
موجود
سوکت رله 8 پایه پهن برای رله های صنعتی 
0 بررسی ها
400,000 ریال
موجود
رله 5 ولت 2 آمپر 4 پین -رله SSR (SOLID STATE RELAY)
0 بررسی ها
513,040 ریال
موجود
رله 24 ولت کتابی تک کنتاکت 16 آمپر 8 پین
0 بررسی ها
224,572 ریال
موجود
سوکت رله 14 پایه پهن برای رله های صنعتی 
0 بررسی ها
243,800 ریال
موجود
Solid State Relays - PCB Mount SPST-NO 4PIN S SR
0 بررسی ها
513,040 ریال
موجود
رله 12 ولت کتابی 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پین
0 بررسی ها
513,040 ریال
موجود
سوکت رله کتابی 8 پایه ریلی
0 بررسی ها
400,000 ریال
موجود
رله 12 ولت 2 آمپر 4 پین -رله SSR (SOLID STATE RELAY)
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن