IDC Connector

0 بررسی ها
18,370 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*10 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
22,000 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*13 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
33,000 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*15 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
31,350 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*17 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
31,900 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*20 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
44,000 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*25 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
15,400 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*3 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
16,500 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*4 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
11,000 ریال
موجود
آی دی سی IDC2*5 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
12,650 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*7 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
0 بررسی ها
13,200 ریال
موجود
آی دی سی IDC 2*8 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن