Ceramic Disc Cap

0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 1.5 نانو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
39,930 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 100 نانو فاراد 1 کیلو ولت
0 بررسی ها
1,135 ریال
موجود
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
5,245 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
277,274 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 10 نانو فاراد 10 کیلو ولت
0 بررسی ها
4,840 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
0 بررسی ها
750 ریال
موجود
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
905 ریال
موجود
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 12 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 150 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 15 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
10,496 ریال
موجود
خازن عدسی 180 پیکو فاراد 500 ولت
0 بررسی ها
781 ریال
موجود
خازن عدسی 180 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
792 ریال
موجود
خازن عدسی 18 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
2,750 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 1 نانو فاراد 1 کیلو ولت
0 بررسی ها
3,850 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 1 نانو فاراد 2 کیلو ولت
0 بررسی ها
850 ریال
موجود
خازن عدسی 1 نانو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
908 ریال
موجود
خازن عدسی 1 پیکو فاراد 50 ولت
0 بررسی ها
2,500 ریال
موجود
خازن سرامیکی مایلار 2.2 نانو فاراد 1 کیلو ولت
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن