Polyester Cap

0 بررسی ها
2,504 ریال
موجود
خازن پلی استر 1.2 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
17,574 ریال
موجود
خازن پلی استر 1.4 میکرو فاراد 250 ولت-فاصله پایه ها 2 سانتی متر
0 بررسی ها
4,840 ریال
موجود
خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
33,000 ریال
موجود
خازن پلی استر 1.5 میکرو فاراد 400 ولت
0 بررسی ها
6,523 ریال
موجود
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
10,000 ریال
موجود
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
0 بررسی ها
12,645 ریال
موجود
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت فاصله پایه ها 15mm
0 بررسی ها
2,755 ریال
موجود
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
30,000 ریال
موجود
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 1600 ولت
0 بررسی ها
5,324 ریال
موجود
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت
0 بررسی ها
7,321 ریال
موجود
خازن پلی استر 120 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
10,039 ریال
موجود
خازن پلی استر 120 نانو فاراد 250 ولت-فاصله پایه ها 1.5 سانتی متر
0 بررسی ها
15,063 ریال
موجود
خازن پلی استر 120 نانو فاراد 630 ولت-فاصله پایه ها 1.5 سانتی متر
0 بررسی ها
12,551 ریال
موجود
خازن پلی استر 12 نانو فاراد 1000 ولت-فاصله پایه ها 2 سانتی متر
0 بررسی ها
2,755 ریال
موجود
خازن پلی استر 12 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
13,310 ریال
موجود
خازن پلی استر 12 نانو فاراد 800 ولت-فاصله پایه ها 1.5 سانتی متر
0 بررسی ها
7,986 ریال
موجود
خازن پلی استر 150 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
13,310 ریال
موجود
خازن پلی استر 150 نانو فاراد 400 ولت-فاصله پایه ها 1.5 سانتی متر
0 بررسی ها
2,755 ریال
موجود
خازن پلی استر 15 نانو فاراد 100 ولت
0 بررسی ها
13,807 ریال
موجود
خازن پلی استر 180 نانو فاراد 400 ولت-فاصله پایه ها 1.5 سانتی متر
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن