SMA

0 بررسی ها
97,012 ریال
موجود
کانکتور UFL مادگی سیمدار ، طول سیم 7 سانتیمتر
0 بررسی ها
110,000 ریال
موجود
کانکتور SMA روبردی  مادگی مدل PCB ( جک آنتن GSM )
0 بررسی ها
104,500 ریال
موجود
کانکتور SMA روبردی رایت ( جک آنتن GSM )
0 بررسی ها
231,863 ریال
موجود
کانکتور SMA روبردی رایت رزوه بلند ( جک آنتن GSM )
0 بررسی ها
71,874 ریال
موجود
کانکتور SMA روبردی مادگی صاف (جک آنتن GSM)
0 بررسی ها
137,759 ریال
موجود
کانکتور SMA نری روبردی صاف ( جک آنتن مودم )
0 بررسی ها
187,000 ریال
موجود
کانکتور UFL به SMA سیمدار نری به طول 15 سانتیمتر
0 بررسی ها
184,800 ریال
موجود
کانکتور UFL به SMA سیمدار مادگی به طول 15 سانتیمتر
0 بررسی ها
23,958 ریال
موجود
کانکتور UFL  نری
0 بررسی ها
110,000 ریال
موجود
کانکتور SMA روبردی  نری مدل PCB
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن