فروشگاه قدیم
AWG28-3Wire نمایش بزرگتر

AWG28-3Wire

موجود در انبار

کابل شیلد دار 3 رشته 28AWG ،ضخامت هر رشته 0.25

ریال 72,140