فروشگاه قدیم
KTA1281 نمایش بزرگتر

KTA1281

محصول جدید

PNP,2A,1W,100MHZ

ریال 12,720

حداقل تعداد سفارش خرید برای محصول عبارت است 4

مشخصات

پکیج"TO-92"