فروشگاه قدیم
BTA40-700B نمایش بزرگتر

BTA40-700B

موجود در انبار

تریاک 600V,40A

ریال 500,000

مشخصات

پکیج"RD91"