فروشگاه قدیم

CD4060BE

موجود در انبار

14Bit Binary Count. With OSC-CMOS

ریال 16,757

مشخصات

پکیج"DIP-16"