فروشگاه قدیم
جدید HX1838 نمایش بزرگتر

HX1838

موجود در انبار

 گیرنده 3تا 5 ولت مادون قرمزVS1838 3 پایه 38KHZ Infrared Reciver module

ریال 37,450

مشخصات

پکیج"DIP-4"