فروشگاه قدیم
Super Cap 0.47F 5.5V نمایش بزرگتر

Super Cap 0.47F 5.5V

موجود در انبار

ابر خازن الکترولیت ایستاده 0.47 فاراد 5.5 ولت  VERTICAL COIN

ریال 156,972