فروشگاه قدیم
XTAL 10.000000MHZ کوتاه نمایش بزرگتر

XTAL 20.000000MHZ کوتاه

موجود در انبار

کریستال کوتاه 20 مگاهرتز

ریال 16,379

حداقل تعداد سفارش خرید برای محصول عبارت است 3