فروشگاه قدیم
MKT 330NF-63V نمایش بزرگتر

MKT 330NF-63V

محصول جدید

خازن ام کاتی 330 نانو فاراد 63 ولت مارک PILKOR فاصله پایه 5mm

ریال 9,900

حداقل تعداد سفارش خرید برای محصول عبارت است 4

مشخصات

پکیجRA.9m