Integrated Circuits/آی سی ها

0 بررسی ها
18,000 ریال
موجود
Battery Charge 4.2V
0 بررسی ها
105,000 ریال
موجود
Quad single supply comparators
0 بررسی ها
5,876,640 ریال
موجود
DAC,12-Bit, 3us
0 بررسی ها
690,000 ریال
موجود
HIGH-SPEED CAN TRANSCEIVER
0 بررسی ها
4,500,000 ریال
موجود
4-20MA TRANSMITTER
0 بررسی ها
1,500,000 ریال
موجود
10Base Ethernet Controller
0 بررسی ها
330,000 ریال
موجود
8CH High-Voltage Source Driver
0 بررسی ها
35,627 ریال
موجود
UM66-Melody Generator, 64-Note
0 بررسی ها
408,100 ریال
موجود
DC-DC Converter,4.5V-20V
0 بررسی ها
511,500 ریال
موجود
DAC Parallel,8-Bit,100ns
0 بررسی ها
115,000 ریال
موجود
10Dot/Bar Display Driver
0 بررسی ها
1,154,340 ریال
موجود
Precision Waveform Generator
0 بررسی ها
190,013 ریال
موجود
0.5MHZ RF MODULATOR/DEMODUL
0 بررسی ها
2,050,000 ریال
موجود
16CH,ANALOG MULTIPLEXER,30V
0 بررسی ها
3,900,000 ریال
موجود
ANALOG MULTIPLIER
0 بررسی ها
38,121 ریال
موجود
  زنگ تلفن Tone Ringer BT2411
0 بررسی ها
55,009 ریال
موجود
Dual Audio Power Amplifier
0 بررسی ها
116,600 ریال
موجود
4ch Remote Control Decoder Paired
0 بررسی ها
510,000 ریال
موجود
8Bit Single SPI Digital POT POT 10K
0 بررسی ها
250,000 ریال
موجود
HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVER
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن