فروشگاه قدیم
ACS712TELC-05B-SMD نمایش بزرگتر

ACS712TELC-05B-SMD

محصول جدید

سنسور جریان 5A 5V

ریال 190,000

مشخصات

پکیج"SO-8"