فروشگاه قدیم
NRF24L01+PA+LNA نمایش بزرگتر

NRF24L01+PA+LNA

موجود در انبار

ماژول NRF تقویت شده

ریال 425,892

مشخصات

پکیج"Module"