فروشگاه قدیم
RV12MM B10K نمایش بزرگتر

RV12MM B10K

محصول جدید

پتانسیومتر 10 کیلو اهم کلیددار روبردی

جزییات بیشتر

ریال 20,000

اطلاعات بیشتر

  • POT 10K