فروشگاه قدیم
MICRO SD TFP-09 نمایش بزرگتر

MICRO SD TFP-09

محصول جدید

کانکتور MICRO SD

ریال 11,500

مشخصات

پکیجCONNECTOR