فروشگاه قدیم
ARDUINO SHEILD CNC نمایش بزرگتر

ARDUINO SHEILD CNC

محصول جدید

ماژول آردوینو شیلد CNC

ریال 220,000

مشخصات

پکیج"Module"