فروشگاه قدیم
جدید XH سیمدار پین گرد 7PIN نمایش بزرگتر

XH سیمدار پین گرد 9PIN

موجود در انبار

کانکتور سیم دار 9 پین فاصله 2.5MM پین گرد

ریال 36,000