فروشگاه قدیم
جدید XH سیمدار پین گرد 7PIN نمایش بزرگتر

XH سیمدار پین گرد 8PIN

موجود در انبار

کانکتور سیم دار 8 پین فاصله 2.5MM پین گرد

ریال 32,000