فروشگاه قدیم

Switch Tester Module

محصول جدید

تستر سوئيچ با سطح ولتاژ پايين mosfet وIGBT و تعیین کانال  N/P

جزئیات بیشتر

ریال 2,000,000

اطلاعات بیشتر

تستر سوئيچ با سطح ولتاژ پايين(ماسفت/IGBTو کانال  N/P):

قابليت هاي تستر:

-کاربري ساده(تشخيص نوع سوختگي با استفاده از سه LED)

- قابل استفاده براي  انواع ماسفت و IGBT.(کانال, NP)

- ترمينال مستقل براي سوئيچ های تیپTO220، TO247.(روي برد)  

- تشخيص نوع سوختگي سوئيچ. (تعيين وضعيت پايه هاي سوئيچ نسبت به يکديگر- اتصال کوتاه يا مدار باز)

- عدم آسيب ديدن سوئيچ در صورت اتصال اشتباه سيم هاي تستر به سوئیچ. (حداکثر ولتاژ تغذيه تستر<20 ولت)

- منبع تغذيه مستقل با بهره از دو باتري 9 ولت در کنار ورودي آداپتور.

- رنج وسيع ولتاژ عملکردي.(ولتاژ تغذیه 5/8 تا 20 ولت)

- مصرف ناچيز انرژي، حداکثر 6/0وات. (طول عمر بالا)

راهنماي کاربري:

- گام1:جدا کردن سوئيچ از هر چيزي(برد، خازن و ...)؛ در غير اين صورت نتايج حاصل شده صحيح نمي باشد.

-گام2: اتصال سوئيچ به تستر، بصورت مستقيم(TO220 ,TO247)يا بوسيله سيم هاي متصل به تستر. (طبق رنگ بندي جدول روي برد تستر: اتصال سيم قرمز به گيت/ اتصال سيم زرد به درين/ اتصال سيم مشگي به سورس)

-گام3:انتخاب نوع کانال سوئيچ طبق کاتالوگ سوئيچ با بهره از کليد فشاري روي برد. (N / P)

-گام4: شروع تست با فشردن کليد Start. (نگهداشتن کلید حداقل 1ثانيه)

-گام5:مقايسه دو جدولروي برد تستر. (عملکردLED ها با وضعيت سوئيچ)

 

نحوه ي اتصال مستقيم مستقيم(TO220 ,TO247) به برد و نحوه اتصال سيم هاي رابط:

در زير ترمينال ورودي سوئيچ، اسامي پايه هاي آن ثبت شده است(از راست ترمينال، دو پايه اول، سورس-تک پايه وسط، درين- دو پايه آخر گيت مي باشد.) در شکل زير نحوه اتصال نمايش داده شده است.