فروشگاه قدیم
کابل فلت 20 رشته 2.54mm نمایش بزرگتر

کابل فلت 20 رشته 2.54mm

موجود در انبار

فاصله بین هر رشته 2.54mm می باشد,

ریال 277,440