فروشگاه قدیم

تخفیفات شامل مراحل زیر می باشد.

1-خرید بالای یک میلیون تومان ارسال پستی و پیک درون شهری رایگان می باشد

2- در برخی از محصولات تخفیف خرید به ازای خرید تعداد بالاتر محاسبه می گردد.که این تخفیف بین 2 تا 20 درصد متغیر می باشد.