فروشگاه قدیم
390NF-630V POL نمایش بزرگتر

390NF-630V POL

محصول جدید

خازن پلی استر 390 نانو فاراد 630 ولت-فاصله پایه ها 2.5 سانتی متر

ریال 9,698

مشخصات

پکیجRADIAL