فروشگاه قدیم
PIEZO 5cm نمایش بزرگتر

PIEZO 5cm

محصول جدید

سنسور پیزوالکتریک با قطر 5 سانتی متر

ریال 59,631

مشخصات

پکیج"Piezo"