فروشگاه قدیم
PIEZO 2.7cm نمایش بزرگتر

PIEZO 2.7cm

موجود در انبار

سنسور پیزوالکتریک با قطر 2.7 سانتی متر

ریال 12,047

مشخصات

پکیج"Piezo"