فروشگاه قدیم
ACS712TELC-30A-SMD نمایش بزرگتر

ACS712TELC-30A-SMD

محصول جدید

سنسور جریان 30A 5V

ریال 180,000

مشخصات

پکیج"SO-8"