فروشگاه قدیم
ARDUINO UNO SMD CH340 نمایش بزرگتر

ARDUINO UNO SMD CH340

محصول جدید

ماژول آردوینو UNO مدل SMD CH340

ریال 450,000

مشخصات

پکیج"Module"