فروشگاه قدیم
ARDUINO NANO FT232 نمایش بزرگتر

ARDUINO NANO FT232

محصول جدید

ماژول برد آردوینو NANO FT232

ریال 560,000

مشخصات

پکیج"Module"