فروشگاه قدیم
CA 7-SEG 2DIGIT-R نمایش بزرگتر

CA 7-SEG 2DIGIT-R

محصول جدید

سون سگمنت دوبل آند مشترک قرمز

ریال 28,912

مشخصات

پکیج"DIP-19*25"