فروشگاه قدیم
CA 7-SEG 24*34R نمایش بزرگتر

CA 7-SEG 24*34R

محصول جدید

سون سگمنت 3.4*2.4 سانتیمتر تکی آند مشترک قرمز

ریال 52,250

مشخصات

پکیج"DIP-24*34"