فروشگاه قدیم
CA 7-SEG 10*13R نمایش بزرگتر

CA 7-SEG 10*13R

محصول جدید

سون سگمنت تکی آند مشترک قرمز کوچک

ریال 19,877

مشخصات

پکیج"DIP-10*13"