فروشگاه قدیم
جدید XTAL 10.000000MHZ کوتاه نمایش بزرگتر

XTAL 60.000MHZ کوتاه

موجود در انبار

کریستال کوتاه 60 مگاهرتز

ریال 20,000