فروشگاه قدیم
جدید فیش رسیور نمایش بزرگتر

فیش رسیور

موجود در انبار


فیش فلزی برای اتصال کابل آنتن به دستگاه گیرنده ، به سر کابل آنتن وصل می شود و با پیچی که در بالای این فیش قرار دارد به دستگاه ریسیور وصل می شود

ریال 10,000

مشخصات

پکیجفیش