فروشگاه قدیم
جدید TACT SW 6*6*12-4P نمایش بزرگتر

TACT SW 6*6*12-4P

محصول جدید

تک سوئیچ 4 پین 12میلی متری میکروسوییچ

ریال 3,900

مشخصات

پکیج"SWITCH"