فروشگاه قدیم
USB-B صاف نمایش بزرگتر

USB-B صاف

محصول جدید

کانکتور USB پرینتری مادگی صاف مدل B

ریال 14,300

مشخصات

پکیجCONNECTOR