فروشگاه قدیم
USB-B صاف نمایش بزرگتر

USB-B صاف

محصول جدید

کانکتور USB پرینتری مادگی صاف مدل B

ریال 13,000

مشخصات

پکیجCONNECTOR