فروشگاه قدیم
جدید USB-B صاف نمایش بزرگتر

USB-B صاف

محصول جدید

کانکتور USB مادگی صاف مدل B

ریال 12,000

مشخصات

پکیجCONNECTOR