فروشگاه قدیم
کیپد 4*3 ماتریسی برجسته نمایش بزرگتر

کیپد 4*3 ماتریسی برجسته

محصول جدید

صفحه کلید 4*3 (کیبورد-keypad)

ریال 198,000

مشخصات

پکیج"LCD"