فروشگاه قدیم
جدید APM4953-SMD نمایش بزرگتر

APM4953-SMD

محصول جدید

ترانزیستور ماسفت APM4953-SMD
Dual  P-CH MOSFET 30V,4.9A,2.5W,

ریال 44,000

مشخصات

پکیج"SO-8"