فروشگاه قدیم
جدید 1N5818 نمایش بزرگتر

1N5817

محصول جدید

دیود فست(شاتکی) 20V-1A

ریال 1,430

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 10