فروشگاه قدیم
CA 7-SEG 2DIGIT-B MULTIPLEX نمایش بزرگتر

CA 7-SEG 2DIGIT-B MULTIPLEX

محصول جدید

سون سگمنت دو تایی آند مشترک آبی مولتی پلکس 10 پایه

ابعاد 20mm*17mm

ریال 28,912

مشخصات

پکیج"DIP-17*25"