فروشگاه قدیم
ARDUINO MEGA2560 R3 نمایش بزرگتر

ARDUINO MEGA2560 R3

محصول جدید

ماژول برد آردوینو MEGA2560 R3

ریال 1,470,000

مشخصات

پکیج"Module"