فروشگاه قدیم
100MH - 9*12 بشکه نمایش بزرگتر

100MH - 9*12 بشکه

سلف بشکه ای 100 میلی هانری 1 آمپر

ریال 25,000

مشخصات

پکیجRADIAL