فروشگاه قدیم
1N4148 نمایش بزرگتر

1N4148

محصول جدید

دیود 1N4148

200 ریال

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 10

مقدار تخفیف

تعداد تخفیف شما بیش از
250 3% ذخیره می‌کنید 1,500 ریال
500 5% ذخیره می‌کنید 5,000 ریال
1000 7% ذخیره می‌کنید 14,000 ریال
5000 10% ذخیره می‌کنید 100,000 ریال

مشخصات

پکیج DO-35