فروشگاه قدیم
1N4148 نمایش بزرگتر

1N4148

محصول جدید

دیود 1N4148

ریال 300

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 10

مقدار تخفیف

تعداد تخفیف شما بیش از
250 3% ذخیره می‌کنید ریال 2,250
500 5% ذخیره می‌کنید ریال 7,500
1000 7% ذخیره می‌کنید ریال 21,000
5000 10% ذخیره می‌کنید ریال 150,000

مشخصات

پکیج DO-35